Bezpečnost práce

Dodržováním bezpečnostních předpisů nejen k činnosti bez úrazu, ale efektivní bezpečnou prací k dosažení růstu společnosti, vyšším ziskům

Požární ochrana

Uplatňováním požárně-bezpečnostních opatření k ochraně lidských životů majetku.

Hygiena práce

Splněním hygienických podmínek,péčí o zdraví zaměstnanců k práci bez negativních vlivů na zdraví.

Cíl

Soustavnou koordinací bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny práce vytvořit bezpečné pracovní prostředí pro předpoklad růstu